Putin vat Moslems vas

Sowat twee weke gelede het die President van Rusland, Vladimir Putin, ‘n klap na die weste gegee toe hy hulle groot bankinstellings in die bek geruk het. In ‘n toespraak in die Russiese Parlement het hy regeringsampsdraers verbied om ‘n bankrekening in ‘n Rockefeller (sy woorde) bank of enige ander Westerse bank te open. Ook mag hulle nie aandele in bogemelde banke besit nie.

Putin se pro-Russiese uitsprake skud die wêreld kort-kort, maar in sy eie land word hy daarvoor bewonder.

Vroeër vanjaar het hy die volgende omtrent Moslems en ander minderhede in Rusland kwytgeraak:

"Die Russe bly in Rusland. Enige persoon van enige plek wat in Rusland wil woon, wil eet en werk, behoort Russies aan te leer en dit te praat, en bowe alles respek vir Russiese wette te toon.

"Indien hulle die Sharia Wette verkies, dan sal ons aanbeveel dat hulle na plekke toe gaan waar dit geld. Rusland soek nie minderhede nie.

Minderhede soek Rusland, maar ons sal hulle nie tegemoet kom nie, of poog om ons wette te verander sodat dit by hulle pas nie, ongeag hoe hard hulle ookal ‘diskriminasie’ gil.

"Indien ons as ‘n nasie wil oorleef, moet ons nou die lesse leer uit Amerika, Engeland, Holland en Frankryk se selfmoord.

Ons Russiese gewoontes en kultuur is nie aanpasbaar by die primitiewe gewoontes van die grootste gros minderhede nie."

Hy het sy toespraak, waarvoor hy staande vir etlike minute toegejuig is, beëindig met die volgende woorde:

"Wanneer hierdie gerespekteerde wetgewende liggaam nuwe wette wil skep, moet die Russiese nasionale belang eerste in ag geneem word en onthou word dat minderheidsgroepe, nie Russe is nie.