Oranje Sake Instituut, ster op die horison

Op Saterdag 5 Oktober het die Oranje Sake Instituut OSI) hul vierde Algemene Jaarvergadering gehou in die Andre Strydom Raadsaal van Oranjekas in Pretoria.

Die byeenkoms het gesorg vir etlike hoogtepunte, en die voorleggings wat gemaak is, het die afgevaardigdes se entoesiasme tot groot hoogtes geneem.

Die aankondiging wat gemaak is deur mnr. Dirk Engelbrecht, dat ’n hulpprogram uitgewerk is, wat op voortreflike wyse steun aan CVO-skole sal verleen, is met toejuiging deur afgevaardigdes begroet.

Mnr. Dolf Buitendach, besturende direkteur van Oranjekas, het in sy rede daarop gewys dat die volksekonomie besig is om teen ’n bekwame spoed vorentoe te beweeg. Alhoewel die pers versoek is om nie oor al die projekte wat beplan word, te rapporteer nie, het dit duidelik geword dat Oranjekas nou ’n hanetreetjie weg is van registrasie as ’n volwaardige Koöperatiewe Bank.

Die Instituut het ook, soos gebruiklik, trofeë toegeken aan Oranje sakekamers vir uitnemende werk wat gelewer is, in belang van die volksekonomie.

Op die foto verskyn die nuut verkose bestuur van Oranje Sake Instituut, met mnr. Sid Mann as voorsitter.

Van links na regs in die agterste ry is mnre. Sid Mann (voorsitter), Lukas Mc Donald, Dolf Buitendach, Werner Roos en SD Mann. Voor is mnre.. Theo Kruger en Clem de Klerk.