Ons stel bekend – Projek2010

Op versoek van lesers, plaas ons hiermee inligting soos ontvang is van die bestuur van Projek2010.

Voorskou:

Sedert die ANC se oorname van die Suid-Afrikaanse regering, het ’n volksmoord begin waarin blankes in honderde vermoor word deur swartmense.

In die lig daarvan, het ’n aantal Boere, wat besef het dat ’n volksmoord gepleeg word, bymekaar gekom om die probleem te ondersoek.

Kort daarna is ’n organisasie gestig, met die naam Projek 2010 –volksmoord.

 

Die bedoeling:

Die organisasie stel hom ten doel om elke moord geval wat aan die vereistes voldoen om as ’n volksmoord-geval te kwalifiseer, op ’n databank op te teken. Die groot aantal aanvalle, wat uitloop op beserings en verkragtings, word nie hierby ingesluit nie.

In ons eis as Boerevolk, ook bekend as Afrikanervolk, en in baie kringe bekend as die Boere-Afrikaners van Suid-Afrika, sal die name van elke slagoffer, aan die regeerders en oorheersers van ons volk uitgewys word.

Om dit gesaghebbend te doen, moet die gegewens dus uiters korrek ingelees word op die databank.

Alle pogings om inligting van die ANC owerheid en sy staatsdepartemente te verkry is beantwoord dat daar nie sodanige gegewens bestaan nie.

Tweedens is die bedoeling om die databank met vermoordes se name, vir die nageslag van die Boerevolk te bewaar en daarmee die onreg deel van ons volksgeheue te maak.

Derdens sal die gegewens ook op Internasionale vlak, soos by die Verenigde Nasies, beskikbaar gestel word, op daardie dag en datum wanneer die verkose  Boere-Afrikaner Volksraad, ons eis om vryheid in die Wêreldhof gaan stel.

 

Die Organisasie:

Alhoewel die naam Projek 2010 vreemd klink vir baie mense, is dit alom bekend onder volksgenote wat in Suid-Afrika woon.

Projek 2010 is reeds erken as die mees gesaghebbende instansie wat betref die opteken van besonderhede oor die volksmoord op die Boerevolk.

Alhoewel talle ander instansies soortgelyke pogings het, is daar ’n aansienlike verskil met die werk wat in Projek 2010 gedoen word.

Projek2010 kan elke geval wat op sy databasis is, boekstaaf met die tersaaklike bewyse, en in menige geval die foto van ’n slagoffer aandui, sowel as die name van moordenaars wat gevang, en gevonnis is.

Projek 2010 beskik oor ’n voltydse amptenaar wat die besonderhede op datum hou. Dit is opsigself ’n aansienlike finansiële las op die bestuur van Projek 2010.

 

Hoe kan u help

Besoek die webblad en vergewis u van die honderde en honderde gevalle wat reeds opgeteken is.

U kan selfs ’n finansiële bydrae maak – die bankbesonderhede is op die webblad

U kan u vriende en familie hiervan vertel, of u verteenwoordiger in die regering van u eie land.

Die webblad adres is die volgende: 

http://www.projek2010.co.za/

Alhoewel die webblad in Afrikaans is, kan die lang lys name en die statistiek enige persoon onder die indruk bring van die gewelddadige aanslag op ons volk.

Met dank

Projek 2010 bestuur