Nog ‘n brokkie kommunisme?

Die beoogde wysigingswetsontwerp wat te make het met die Wet op die Menseregtekommissie word deur waarnemers vertolk as nog ’n brokkie kommunisme om beheer uit te oefen oor elke burger in die land.

Ingevolge die beoogde wet, kan die Mensregtekommissie eiendom deursoek, en selfs op goedere beslag le.

Dit blyk dat die Kommissie, net soos die polisie, behep raak met magsug, en daarmee hul status verhoog in die konteks van ’n Afrika kultuur.

Dit is die siening van ’n voormalige polisiekaptein wat verkies om anoniem te bly.

Tydens ’n parlementêre debat wou seker LP’s weet waarom die Menseregtekommissie nou die polisie se mag ook vir hulle toe eien, waarop geen bevredigende antwoord verstrek kon word nie.

Die moontlikheid bestaan steeds dat die Menseregtekommissie ’n versoek kan rig tot die polisie om ’n ondersoek te doen soos waartoe hulle gemagtig is, word deur skeptici gesê.