Museumstukke na buiteland

Dit wil lyk asof ’n sindikaat verantwoordelik is vir die stukke wat gesteel is uit museums in die land.

“Die feit dat onverantwoordelike mense dikwels die toesighouers is in museums, dra daartoe by dat waardevolle stukke maklik “weggedra” word, is die mening van ’n voormalige hoof van ’n museum.

Die voormalige voorsitter van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein, dr. Arnold van Wyk, is dieselfde mening toegedaan.

Enkele weke gelede is ’n aantal oorlogsmedaljes uit ’n museum in Kimberley gesteel.

Kort op daardie diefstal, was die wegraak van genl. De Wet se sakhorlosie uit die Oorlogsmuseum van Bloemfontein.

’n Oud-soldaat se sakhorlosie is ook gesteel.

Wat sake verder verdag maak, is die feit dat ’n silwer teestel ook uit die Museum in Bloemfontein gesteel is, wat die vermoede laat ontstaan dat daar samewerking met mense is wat werksaam is in die museum.

Alhoewel talle afslaers en hul maatskappye van die rooftogte in kennis gestel is, word gevrees dat die artikels swartmark produkte gaan bly vir ’n hele aantal jare, waarna dit wel by sekere handelaars gaan verby glip.

Die hoop is uitgespreek dat die diewe weens ’n wêreldwye bekendmaking van die rooftog, dalk koue voete gaan kry, maar kenners meen dat dit maar ’n skrale kans is dat die diewe die stukke sal terug besorg.