Jongmense vereer Oom Paul

Dit is nou al ’n tradisie in Krugersdorp dat die standbeeld van Paul Kruger op die aand van die 9de Oktober getooi word in sy ampserp. Die gedagte is dat oom Paul dan sy verjaarsdag sal deurbring met die serp om sy skouer.

Die manne van die Paardekraal Verkenners en die dames van die Republikeinse Vrouebeweging kom nou al sowat ses jaar byeen vir hierdie jaarlikse gebeurtenis.

Tydens die geleentheid is oom Paul se laaste brief aan die teenwoordiges voorgehou.

Nadat die serp in plek was, het almal uit volle bors “Ken gij dat volk” gesing.

Tydens die geleentheid is die uitlating gemaak dat oom Paul, selfs in brons gesmee, ’n beter staatshoof uitmaak as die terroriste waaraan ons volk tans veronderstel is om onderdanig te wees.

Die geleentheid is afgesluit met ’n gebed in die vorm van die sing van die 4de strofe van die Stem van Suid-Afrika.

Die teenwoordiges het hierna verdaag met ’n voertuig rit om die plaaslike winkelsentrum, waar volksvlae vrolik gewapper het agterop bakkies en by die ruite van motors.