HNP waarsku teen veelrassigheid

Die HNP het die afgelope naweek sy 44ste jaarkongres in Pretoria gehou. Die tema van die kongres was Bly Blank my Volk!

Die Kongres het gewaarsku teen die toename in veelrassige verhoudings waartoe veral jongmense in die staatskole, op universiteite en in die werkplek gedwing word.

Omdat rassisme wêreldwyd ’n wetsoortreding is, word Afrikaners ook onder druk geplaas en besef hulle nie die gevolge van rassevermenging nie.

Die Kongres het besluit dat inligtingstukke veral onder blanke jongmense versprei moet word om hulle trots te maak op hulle ras en hulle volkskap. Mense wat ingebind is in volksorganisasies, is bewus van die negatiewe gevolge van vermenging en word opnuut volkstrots aangeleer op die beginsels van Afrikanernasionalisme.

Die Kongres het vervolgens besluit dat die HNP in die toekoms meer soos ’n vryheidsbeweging sal optree. Daarom sal die HNP nie aan die ANC se 2014-verkiesing deelneem nie, maar wel aan die politiek deelneem en Afrikaners bewus maak van die Afrikaner se vryheidstryd om as volk weer sy vryheid te herstel.

Mnr Andries Breytenbach is herkies as Leier van die HNP met mnre Simon Duvenage van Kendal en mnr Frans Pieterse, ’n jong boer van Clocolan, as die twee onderleiers.

 

Louis van der Schyff

Hoofsekretaris