GHA reageer op Jansen uitlating

Die GHA het die volgende verklaring uitgeryk na aanleiding van prof. J. Jansen se uitlating oor Afrikaanse skole.

Die verklaring lui soos volg:

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans het met skok en weersin kennis geneem van prof Jonathan Jansen van die UV se pleidooi dat alle Afrikaanse skole vervang moet word met Engelsmediumskole.

Jansen is ‘n moderne Trojaanse perd wat in suiwer Afrikaans pleit vir die ondergang van Afrikaans terwille van ‘n inklusiewe gemeenskap.

Die GHA verwerp dié uitlatings van Jansen met die minagting wat dit verdien.

Die GHA sal hom in die toekoms, in samewerking met ander Afrikanerorganisasies, beywer vir ‘n onafhanklike Afrikaner Onderwys Owerheid waar die standaarde deur onsself bepaal kan word asook die taalmedium, leerinhoud en metodes van onderrig.

Gehalte moedertaal is onontbeerlik vir die voortbestaan van Afrikaans.

 

André Alkema

GHA – Voorsitter