Gemakliker lugreise

Airbus het ‘n beroep op mededingers gedoen om hulle sitplekruimte op langafstand vlugte van die standaard 43.2 cm te verbreed met 2.5 cm tot 45.7 cm.

Volgens navorsing wat deur hulle laat doen is deur middel van The London Sleep Centre”, verskaf so ‘n geringe verbreding in sitplekruimte ‘n 53% verbetering in slaapgemak.

Mededingers is glad nie beïndruk met Airbus se bewering nie en beskuldig hulle daarvan dat dit goedkoop reklame is en dat die navorsers se bevinding gesien moet word teen die agtergrond dat Airbus vir die navorsing betaal het.