Geen Gideon sonder God!

Toe sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos. – Rigters 7:2

Dit is tipies van mense om die eer te neem vir ‘n mylpaal wat bereik is of vir ‘n oorwinning of ‘n prestasie wat behaal is. Net so tipies is dit dat mense, wanneer hul ‘n mislukking ly, die Here daarvoor blameer. Dit is vir hierdie rede dat die Here Gideon se manne laat verminder het. Ons maak dikwels die geloofsuitspraak dat ons vir ‘n seker taak net ‘n Gideonsbende nodig het, maar vergeet dikwels dat dit Juis God was wat die Gideonsbende suksesvol gemaak het, juis sodat Hy geëer kon word!