Erfenis-projek bekend gestel

’n Volk sonder kennis van sy geskiedenis, is ’n volk sonder hoop op die toekoms.

Dit was die kern van die boodskap van mnr. Frikkie Strauss, Besurende Direkteur van Suidland Media, met die bekendstelling van “Die historiese Erfenisprojek”.

Die projek is bekend gestel in Bloemfontein by die ouditorium van die Nasionale Afrikaans Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN).

Dit het saamgeval met ’n naweek van feesvieringe by die Nasionale Vrouemonument in aanloop tot die honderdjarige herdenking op 16 Desember van die inwyding van dié monument in 1913.

Die projek behels die oorsetting op DVD en CD van films en klankbande wat oor die Afrikanervolk se geskiedenis gemaak is. Die doel daarvan is nie net om te verhoed dat die kosbare erfenis verlore gaan nie, maar ook om dit toeganklik te maak vir Afrikaners tot op voetsoolvlak. 

Hy het gesê dat Afrikanerorganisasies dit in ‘n groterwordende mate moeilik sal vind om Afrikaners in groot getalle by hulle aksies te betrek.

Tensy Afrikaners tot ‘n ontdekking van hulle ware identiteit kom, sal organisasies hulleself toenemend in ‘n muur van koudheid en belangeloosheid vasloop.

Dit sal in hulle belang wees om ’n beduidende hoeveelheid energie en ander hulpbronne na die bevordering van ons geskiedenis te kanaliseer. Dit bied die enigste basis vir langtermyn, blywende resultate. “Laat ons begin by die begin”

Organisasies en individue wat meer inligting oor die historiese erfenisprojek wil bekom, kan gaan na www.suidland.net of vir Frikkie Strauss skakel by 022 – 913 2391 / 082 – 493 3785.