Die Woord oordeel!

“Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.” – Joh 12:48

Groot debat heers deesdae oor die besluit van talle Christene om die Atheïs en Godslasteraar Casper de Vries se optredes te boikot. Daar word dan gereëld verwys na Mat 7 en gesê dat mens nie mag oordeel nie. Een van die belangrikste beginsels by Skrifuitleg is tog om Skrif met Skrif te vergelyk. Doen mens dit, besef mens dat die bedoeling is dat mens nie kan oordeel ooriemand anders se lot uit eie opinie nie. Joh 12 leer waarop die oordeel gegrond is. Wie die evangelie verwerp sal geoordeel word as hy nie tot bekering kom nie. Verder leer die Woord ons, as mens Mat 7 net verder lees, om mense aan hul vrugte te ken. Slegte bome wat slegte vrugte dra sal in die vuur gegooi word! As mense dan die slegte vrugte herken en dit wil vermy is hulle nie skuldig aan oordeel nie!