Baie dankie

Die Redakteur

Die Vryburger

Dit is met kommer dat ek lees van die geweldige aanslag op die klein blanke volk wat hierdie land gebou het tot ’n modelstaat in Afrika.

Die wreedheid wat hiermee gepaardgaan, is meer as wat in my moedertaal gesê   kan word.

Barbaarsheid is hopeloos te sag gestel

Die keelafsny-terrorisme is heelwaarskynlik deel van ’n totale poging om blankes te vernietig in hierdie land.

Die indruk word gelaat dat die wreedaardige moorde, gelykstaande aan die Bloukrans moorde van weleer, nou eskaleer om seker te maak dat diegene wat nog oorbly, en ’n wit vel het, so ’n gewillige klompie slawe van die swart massas gaan wees, dat dit eintlik hulle vreugde word.

Alhoewel die ganse wereld hulle nie steur aan wat met ons volk gebeur nie, is daar ’n Hoërhand wat oor alles en almal regeer.

Op Sy tyd sal Hy hierdie klein volk red uit die hand van die “filistyne”.

Maar dit gaan net gebeur as ons in verootmoediging lewe. Om elke dag te streef na die wil van die Heer wat Hemel en aarde gemaak het.

Intussen moet ons biddend werk, ons kragte aanwend om ons volkseie projekte te ondersteun sonder om te murmureer!

Miskien sal ek die voorreg geniet om eerskomende Saterdag te sien wie die baanbrekers is wat voorloop in die oprigting en uitbouing van die Oranje Nywerheids Ontwikkelings Kooperasie.

Laat ons dan blymoedig wees soos dit ’n ware Christen gelowige pas.

Baie dankie vir u uitstekende koerant – die beste wat nog verskyn het die afgelope 30 jaar – alles in Afrikaans, alles na my smaak.

Vriendelike groete

Jan de Beer.