Allerlei vreemde gebeure

Elke gereelde leser sal waarskynlik saamstem dat hierdie week se berigte oor die vreemdste gebeure denkbaar handel.

Die polisie wil met “skoon hande” begin werk, so asof dit iets nuut is wat hulle gaan begin. Hierteenoor lees mens ’n paar berigte later, van die skelmstreke wat plaasvind en waaroor polisiebeamptes nou vervolg gaan word. Dan verwys ons liefs nie met volle besonderhede, na die groot aantal polisiebeamptes wat steeds in diens is, te midde van ’n misdaadrekord nie.

Die beskuldiging wat teen Jacob Zuma ingebring word dat hy te min lees, is seker ’n besondere geval, want waar in die wêreld het iemand sy land se eerste burger van so iets beskuldig?

Die Padongelukkefonds is blykbaar aan die tuimel, en dit staan in skrille kontras met die mening van die persoon wat berekenings gemaak het, oor die R2-50 brandstof heffing wat motoriste moet betaal, om die paaie in stand te hou. Die persoon beweer, volgens sy berekenings, dat daar genoeg geld moes gewees het, wat binne een jaar verkry is, om 38,000 km pad in stand te hou.

As die Internasionale Strafhof optree ingevolge sy bepalings, dan beteken dit net een ding, dat enige land, of persoon wat daardie bepalings verontagsaam, aan die man gebring sal word. Hoe vreemd is dit nou, dat Suid-Afrika hieroor beswaard is, en dan tot die gevolgtrekking kom dat die Strafhof “pik op Afrika”.

Miskien is die korrekte siening eerder dat die Strafhof op diegene wat dit verdien sal pik! Dit laat so die gevoel, dat die woordvoerder wat sulke opmerkings maak, eerder sou wou sê dat die Internasionale Strafhof “met apartheid” besig is.

Op Internasionale vlak gebeur vreemde dinge. In die VSA is die Republikeine en Demokrate oorhoops met mekaar, wat uiteindelik meegebring het dat ’n miljoen werkers huis toe moes gaan.

Verder is die debakel oor Sirië se chemise wapen verwydering, nou ’n probleem wat die VSA en Brittanje waarskynlik oor hulleself gebring het.

Lesers, raak of is al so gewoond aan al die negatiewe berigte wat betrekking het op korrupsie, diefstal, gewapende bendes en rooftogte, verkragtings en moord. Dat dit bykans “ eentonige retoriek” kan word.

Die redaksie probeer egter om die berigte  bondige te hou sonder om tersaaklike feite te ignoreer. Die ellende is, dat alhoewel mens moeg word om sulke berigte daagliks te lees, is dit  die enigste manier hoe Die Vryburger, sy lesers op hoogte van belangrike gebeure kan hou.

Die uitspraak van prof. Jonatan Jansen is nie vreemd vir ’n regdenkende Westerling nie, want dit is juis die rede waarom hierdie volk na sy vryheid streef. Die uitlating wat hy gemaak het is niks nuut nie  – ons weet dat daardie bevolkingsgroep waaraan hy behoort, miskien op enkele uitsonderings na, geen wesenlike bydra gemaak het om standaard Afrikaans te bevorder nie. Vir die professor gaan dit waarskynlik nie oor reg en geregtigheid nie, maar veel eerder oor sy status en aansien, onder veral ander volke in die land.

Ons volk weet dat ons geregtig is op eie skole en ook die reg het om ons kinders op te voed in hulle moedertaal, standaard Afrikaans!

 

Redakteur