ABSA na hoë hof

Absa het hom tot die hoogste hof gewend en vra glo dat die konstitusionele hof eens en vir altyd ’n einde maak aan die Babelse verwarring oor ’n belangrike bepaling in die Nasionale Kredietwet.

 

Kragtens dié bepaling, in art. 129(1) van die wet, moet enige geld voorsiener eers ’n wanbetaler skriftelik in kennis stel dat regstappe gedoen gaan word om die agterstallige geld in te vorder.

Art. 129(1) hét al in die konstitusionele hof gaan draai.

Daar is toe bevind dat dit nie voldoende is dat die voorsiener van geld ’n kennisgewing per geregistreerde pos aan die skuldenaar se laaste bekende adres stuur nie.

Die geld voorsiener moet ook kan bewys dat pogings aangewend is om die skuldenaar te beweeg om die geregistreerde posstuk af te haal by die poskantoor.

Kenners meen egter dat sulke bepalings in die Wet, uiters omstrede is vanweë die onhaalbaarheid daarvan.

Dit blyk nou dat howe by verskillende gevalle, teenstrydige uitsprake gelewer het.

ABSA wil egter bepaal wat die presiese optrede is wat geld voorsieners moet volg wanneer skuldenaars nie hulle betalings doen nie.