Aan Boere-Afrikaners – Strafgerig (1)

Daar is baie Afrikaanse mense – ek inkluis – wat vergelykings tref tussen Israel van ouds en ons eie Boerenasie.

Dink maar aan die Hugenote wat huis en haard moes agterlaat in Frankryk om hierheen te verhuis met die minimum besittings om sodoende weer hulleself in ‘n nuwe land te kon ingrawe en hul ewige herkoms in Christus te kon bewaar; nes Abraham wat sy land en mense moes verlaat sodat God hom kon leer aangaande Homself, ‘n verbond met hom kon sluit en hom ‘n groot nasie maak om ‘n beloofde land as God se volk te kon beset.

Ek wil graag stil staan by Genesis 15 en ietsie uitlig wat meestal nie oor gepreek of gepraat word nie.

15:13 Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in ‘n land wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word vier honderd jaar lank.

15:14 Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.

15:15 Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word.

15:16 En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. Het jy dit raakgesien? Die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie.

Is dit dalk moontlik dat ons probleem tweeledig is; dat God eerstens toornig is op ons volk en tweedens genadig is op die heiden?

Het die swart nasies in ons land nie dalk ook ‘n ongeregtigheidsbeker wat moet vol kom voordat God namens ons volk gaan optree nie? Volgens die bostaande skrif klink dit vir my heel moontlik.

Groete.

Sheugnet Jones