Wat ‘n erfenis

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ’n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons ’n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. -1 Pet 1:3-5

Dat die burgers van die land van die sogenaamde erfenisdag ‘n nasionale braaidag gemaak het is geen verassing nie. Die enigste mense wat werklik ‘n trotse erfenis in die land gebou het word daarvan ontneem en dit word vertrap en vernietig. Wat bly oor om te vier? Vir die gelowige is daar een erfenis wat nooit vernietig, vertrap of verwyder kan word nie. Gelowiges in Christus is mede-erfgename van die ewige lewe. My vyande kan my grond, my geld, en my goed vat, hulle kan selfs die geskiedenis herskryf, maar die geloof kan hulle by my nie afvat nie!