Tweede sonkrag aanleg in aanbou

Op die plaas Bokpoort, in die Upington distrik, word nog een van ’n reeks sonkrag-aanlegte opgerig om die nypende tekort aan krag te probeer verlig.

Ongeveer 600 mense uit die omliggende gemeenskappe help met die konstruksiefase wat deur Royal HaskoningDHV gebou word.

Die Bokpoort-aanleg is uniek in die opsig dat dit die sonkrag tot tien uur lank kan stoor terwyl ander soortgelyke aanlegte normaalweg net ’n drie uur stoor-tyd het.

Dit beteken dat die krag, lank nadat die son reeds onder is, gebruik kan word.