TLU SA Kongres – Dinamies op die voorpunt

TLU SA het in sy pas afgelope kongres sterk standpunt ingeneem ten opsigte van grondbesit en grondhervorming, en stel voor dat ʼn grondberaad oor grondbesit gehou word in Suid-Afrika.

“Nie ons lede of enige ander landbouer in die land het sy grond gesteel nie. Ons het ons transportaktes wettig bekom en daarom vra ons niemand om verskoning dat ons ons grond besit en bewerk tot voordeel van die hele land nie.”

Dit is een van die mosies wat aanvaar is by TLU SA se Algemene Jaarkongres wat vandag in Pretoria ten einde geloop het.

In die mosie word ook ‘n omvattende grondberaad voorgestel van alle rolspelers wat aanspraak maak op grond.  “Enige aanspraakmaker op grond word gedaag om sy gedokumenteerde bewyse voor te lê  sodat daardie aansprake deur kundiges en historici beoordeel kan word in terme van internasionaal aanvaarde riglyne en praktyke.”

Die kongres het ook  opdrag gegee dat die probleem van watergehalte dringend aandag moet kry en dat daar desnoods met regsoptrede begin moet word teen die Staat, wat as self aangestelde beskermer van die land se water, versuim om dit suiwer en bruikbaar te hou.

Ander sake waarop besluit is –

dat die probleem van ekonomie van skaal oorkom moet word deur ’n model van samewerking daar te stel sodat die meerderheid van die boere kan oorleef

die ou beproefde Koöperasie model moet ondersoek word as ‘n moontlikheid om die kosteknyptang te troef en kollektief te beding vir beter pryse vir insetverskaffers, maar ook vir ons produkte;

Boere moet nie noodwendig aanvaar dat hulle prysnemers is nie, en uitvoergeleenthede moet aangegryp word, en moet in die plaaslike mark meer betrokke raak by die totale waardeketting;

Konsepte en metodes moet landwyd ondersoek en waar moontlik in werking gestel word, om die produk direk by die verbruiker te kry met beter pryse vir beide produsent en verbruiker;

Die Kongres het opdrag gegee dat nie-koste effektiewe arbeid vervang moet word deur ‘n proses van meganisering en om die oorblywende arbeidsmark beter op te lei ten einde produktiwiteit te verhoog – ‘n proses waarmee TLU SA reeds begin het.

           

Mnr. Louis Meintjes is eenparig herkies tot President van TLU SA, en mnr. Henry Geldenhuys is ook eenparig tot Adjunk-President herkies.