Sies Woolworths!

’n Brackenfell het ’n dame ’n nare ondervinding gehad toe sy ’n pakkie Woolworths(WW)  vleiskoekies (patties) gekoop het, en gedurende etenstyd ’n ander persoon se tand daarin gevind het.

Imelda Horn het gedink dis ’n beentjie of klippie, maar by nadere ondersoek het die waarheid na vore gekom.

Sy het die Woolworths tak per e-pos gekontak, en hulle het onderneem om die gewraakte fonds by haar te kom haal, maar na twee weke was dit duidelik dat die kettingwinkel nie bereid was om iets aan die saak te doen nie.

Op een van die e-posse staan net geskryf “Ons wag tans op die vreemde voorwerp,” maar op ’n vorige een is onderneem om dit by haar te kom haal.

Sy het per e-pos haar ontsteltenis te kenne gegee, maar helaas, sy kry toe net ’n outomatiese antwoord ontvang wat aandui dat die persoon nie beskikbaar is nie.