Selfregering bevorder demokrasie volgens VN adviseur

Luidens ‘n verslag van ‘n onafhanklike kundige, Alfred de Zaya, wat op 11 September 2013 aan die Verenigde Nasies (VN) se Raad vir Menseregte voorgelê is, is dit dringend nodig dat mense selfregering moet verkry as die VN menseregte wil beskerm.

‘n Vertaalde aanhaling uit De Zaya se verslag lui: “Onlangse populêre bewegings in verskillende wêrelddele wys hoedat direkte deelname in plaaslike en wêreld besluitneming nodig is en waarom die stelsels van direkte demokrasie, insluitende gewilde inisiatiewe vir referendums toenemend aantreklik word”.

Hy het ook gewys op die onverkwiklike tendense by regerings wat eie demokrasie so noodsaaklik maak. In vertaalde vorm sê hy: “Ek is teleurgestel dat nieteenstaande lippetaal vir demokrasie te veel regerings blykbaar vergeet dat dit die mense is wat soewerein is in ‘n demokrasie. Regerings gee eerder aandag gee aan militêre-industriële, finansiële banksake en groot korporasies as aan die eie bevolking wat groot sosiale en ekonomiese ongelykhede veroorsaak. Die kortsluiting tussen mag en die mense moet reggestel word”.

Hy het verder gesê dat bestaande regerings nie meer die mense dien nie en dat die tyd verby is vir sodanige praktyke. Die mense word bewus van die realiteit dat hulle hulle eie sake wil bestuur en om dit te kan doen benodig hulle direkte demokrasie.

De Zaya het verskeie aanbevelings gedoen oor hoedat die stem van gemarginaliseerde groepe verbeter kan word, asook oor hoe die deelname van alle individue bevorder kan word in die politieke proses. Hy het verder gesê dat die ideale toestand bereik kan word as regerings en siviele verenigings saamwerk om die VN Handves se doel en beginsels ‘n werklikheid te maak vir ons en toekomstige geslagte.