Sanral al meer omstrede

Die Uitvoerende Hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap (Sanral),  Nazir Alli het vir die huidige boekjaar ’n salarisverhoging gekry van R1,1 miljoen wat sy salaris vir die 2013 boekjaar op sowat R3,06 miljoen te staan bring. Die pakket sluit ook sy bonus in ten bedrae van sowat R680,000.

Die Ouditeur-Generaal het in sy verslag opgemerk dat Sanral, ’n lopende saak is vanweë die finansiële inspuiting van R5,7 miljard soos deur die ANC regering geskenk is, wat die Padagentskap se opgelope verlies op R4,7 miljard te staan bring

’n Sanral-woordvoerder sê daar is nie finansiële probleme nie.

Die gewone paaie word deur die tesourie gefinansier en ontvang sowat R10 miljard per jaar daarvoor.