S.A. verkry lening vir betalingsbalans skuld

Suid-Afrika ondervind tans probleme met ‘n opbouende negatiewe betalingsbalans. Aan die een kant het die swak wêreldekonomie uitvoere belemmer; die saak word verder bemoeilik deur voortdurende stakings en meer onlangs die swak dollarprys vir goud en platinum.

Die toenemende buitelandse skuld kan slegs gedelg word met ‘n positiewe betalingsbalans as eerste opsie en alternatiewelik deur geld wat die land moet invloei met buitelandse beleggings. Die laaste opsie is om geld te leen.

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) het op 9 September 2013 12-jaar staatseffekte ten bedrae van $2-miljard (ongeveer R20-miljard) uitgereik wat aangewend moet word om die negatiewe betalingsbalans te help finansier. Die suksesvolle uitreiking, waarop die aanbod met ongeveer 3.5 keer oorskry is, het ‘n positiewe invloed op die rand wisselkoers gehad.

Suid-Afrika se negatiewe handelsbalans vir die tweede kwartaal het op R15.2-miljard geëindig en die opgelope tekort staan op R216.2-miljard.