S.A. se handelstekort vergroot

Die treurmare met Suid-Afrika se maandelikse negatiewe handelsbalans duur steeds voort te midde van stakings wat nie wil ophou nie.

Die handelstekort vir Augustus 2013 was R19.1-miljard, teenoor die tekort vir Julie van R14.4-miljard. Die opgelope tekort vir 2013 oorskry die tekort van die vergelykbare tydperk in 2012 met R37.4-miljard (53.4%) en staan tans op R107.3-miljard.

Die handelstekort is hoofsaaklik teweeg gebring deur laer uitvoere op mynbouprodukte en hoër invoere op mineraalprodukte, basiese metale en verwante artikels, aangehelp deur die hoër prys op invoere as gevolg van die swak randwisselkoers.