Regulasies vir swembad beveiliging

Die Stadsraad van Johannesburg het konsep regulasies opgestel wat handel oor die beveiliging van privaat swembaddens by huise en kleuterskole.

Kommentaar daarop kan gelewer word deur die publiek, en moet ingehandig word voor 31 Oktober.

Die konsep maak voorsiening daarvoor dat oortreding van die regulasies daartoe kan lei dat boetes opgelê word en in bepaalde gevalle selfs tronkstraf kan beteken.

Die belangrikste maatreëls wat in die konsep vervat is, is die volgende:

’n Swembad moet met ’n muur of heining afgeskort word wat minstens 1,2 meter hoog is, waaroor ’n 7 jarige nie kan klim nie.

Die heining moet ’n hekkie kry wat toegerus is met ’n knipslot aan wees wat nie deur ’n kind van 7 jaar oopgemaak kan word nie.

In gevalle waar ’n muur nie die swembad kan afsonder nie, soos ’n binnenshuise swembad, moet die swembad met ’n swembad-net bedek word wat ’n gewig van 150 kg kan dra.

Kinders onder die ouderdom van 7 jaar mag nie sonder die toesig van volwassenes swem nie

Die maatreëls word nodig weens die vele gevalle van kinders wat verdrink in swembaddens by woonhuise.

Die regulasies maak ook voorsiening dat munisipale amptenare op enige werkdag gedurende kantoorure ’n huis kan besoek om te bepaal of die regulasies nagekom word.

Oortreders kan tot ses maande tronkstraf opgelê word.

Waarnemers het egter daarop gewys dat die inspeksie van huise nie gedurende werksure gedoen behoort te word nie, aangesien die die meeste huise se mense afwesig is na hulle werkplekke en die kinders in die skool is.

Huise is gewoonlik met veiligheidstoerusting ingerig om diewe en moordenaars uit te hou.

So ’n reëling sal net nog ’n metode wees om dit makliker te maak vir diewe en moordenaars om huise te besoek as “inspekteurs” .

Afskrifte van die konsep regulasies kan gevind word by www.joburg.org.za.