Prysenswaardig

Dit is prysenswaardig dat die Verkennersbeweging die voortou geneem het om ’n gedenkmuur op te rig vir die slagoffers van die volksmoord wat plaasvind. Heel van pas is die besluit dan ook geneem dat die muur op Kleinfontein opgerig sal word onder leiding van ’n bekwame argitek. Die gedenkmuur sal, benewens die waardigheid daarvan, ook opgestel word met die gegewens soos vervat in die databank van Volksmoord-Projek 2010.

Teen hierdie tyd behoort daar nie teenspraak te wees oor die presiesheid van die gegewens wat op dié besondere databasis aangebring is nie.

Kenners meen dat dit immers die mees gesaghebbende inligtingsbron is wat korrektheid betref, en wat breedvoerig die besonderhede verstrek met die toepaslike bewyse daarby.

Die Vryburger wil langs hierdie weg sy gelukwense oordra aan die Verkenners se President en sy Beweging, wat hulle verbind het tot hierdie patriotiese daad.

Die redaksie wil graag ’n versoek rig tot ons lesers om hulle hulp en ondersteuning aan die Verkenners te verleen, nie net by wyse van bemoedigende woorde nie, maar ook met ’n finansiële bydrae.

In hierdie week se koerant is daar ook ’n aantal berigte wat ’n bors laat swel. Die Moot se CVO-Skool is ’n voorbeeld vir menige ander in hierdie land. Alhoewel dit ’n relatief klein skooltjie is, kom daar die mooiste prestasies na vore. Dit spreek van spanwerk wat leerkrag en leerling saam bind tot ’n wenspan!

Die mediese prestasies laat harte warm klop van dankbaarheid. ’n Jong dogter wat eersdaags die vreugde van ’n goeie gehoor gaan beleef, is wonderlike nuus.

Die Vryburger is oorval van mense wat hulle vreugde uitspreek oor die skenker wat klein Dihan tot redding gekom het. Ons juig almal saam met die ouerpaar.

Die ingenieurs wat uiteindelik die massiewe, luukse passasiersboot, weer vlot gemaak het, is ’n tegnologiese vernuftigheid wat ’n klop op die skouer verdien van die Suid-Afrikaner wat aan die spits van die operasie staan. Tog jammer dat so ’n pragtige boot nou vir skroot verkoop gaan word.

Ten slotte. Al noem ons dit nie gereeld elke week nie, wil ons die nuwe lesers hartlik verwelkom by Die Vryburger. Dit is goed om te weet dat die volkseie koerant aanklank vind by Boere-Afrikaners.

Dit is ook goed om te weet dat u met vriende, familie en bure gesels oor die koerant wat nuus bring sonder ’n rekening.

 

Redakteur