Opgradering kom later

Die redaksie van Die Vryburger oorweeg verskillende moontlikhede om die koerant verder uit te bou, maar voordat dit aangepak kan word, moet ons eers probeer bepaal wat ons lesers dink van die huidige aanbieding.

Ons besef dat die groei in getalle van volksgenote wat Die Vryburger gereeld lees, reeds ’n aanduiding kan wees van hul siening, maar ons wil tog nuwe gedagtes by hulle laat vir oorweging.

Die redaksie wil vasstel of die volgende aspekte enige meriete het:

          Dat ’n vrywillige finansiële ondersteuningsbasis gevestig word deur lesers wat dit belangrik genoeg ag om die koerant verder uit te bou. Daarvoor word verskillende opsies beskikbaar gestel.

          Ons wil ook vasstel of daar lesers is wat belangstel om as “Vriende van Die Vryburger” te registreer, wat beteken dat hulle ’n jaarlikse bedrag betaal om Die Vryburger ekonomies te ondersteun.

          ’n Ander moontlikheid is dat lesers aansoek kan doen as “Ambassadeurs van Die Vryburger”  –  dit gaan ’n bykomende finansiële verpligting beteken.

Alhoewel daar ander moontlikhede bestaan, wil die redaksie eers hierdie drie moontlikhede ondersoek en vasstel of lesers daarin sou belangstel.

Lesers se reaksie daarop sal getoets word deur vrae wat in die koerant sal verskyn.

Slegs een bepaalde onderwerp sal op ’n keer vir ’n beperkte tyd beskikbaar wees waarop gereageer kan word.

Alhoewel Die Vryburger sy onafhanklikheid wil handhaaf, is dit ook so dat dit reeds ’n mate van “volksbesit” geword het, en juis daarom word die lesers se mening en siening hoog aangeslaan.

Die redaksie het groot ideale, maar dit bly drome wat verwesenlik sal word soos wat die vermoë ons toelaat. Mettertyd sal ons iets hiervan met u deel.

En nou iets anders:

Lesers kan gerus moeite doen en planne maak om die drama, “Die Lange hoop” te gaan bywoon in die Voortrekkermonument. Dit is ’n opvoering wat elke volksgenoot behoort te sien, en is veral van belang omdat Groot Trek 175 vanjaar herdenk word.

Lesers se aandag word ook gevestig op die berig wat handel oor gebeure by die Vrouemonument in Bloemfontein wat plaasgevind het in die afgelope tyd.

Die Vryburger wil ook ’n oproep doen om die Krugergenootskap se aanbieding soos op 10 Oktober sal plaasvind, by te woon. Krugerdag is ’n besondere geleentheid, dit vereis ons ondersteuning, en dit is ook deel van ons bydrae om die volkshelde aan ons nageslag bekend te stel. Daar is waarskynlik nie ’n beter manier om dit te doen, as om hulle saam met u te neem na die Heldeakker nie!

’n Welbekende in kultuur- en politiek, het per geleentheid die opmerking gemaak dat die politiek nooit ’n volk se vryheid kan waarborg nie, die kultuur kan dit wel doen!

Die redaksie wil hierby aansluit met ’n geringe gedagte. Solank die volk sy helde onthou, solank sal daar ’n strewe wees om volk te bly.

 

Redakteur