Ons stel bekend – Krugerdag

Die Krugergenootskap het baie jare gelede tot stand gekom, nadat dit aanvanklik onder die vaandel van die Kultuurraad van Pretoria funksioneer het, met die volgende doelstellings soos in die grondwet vervat:

1. Die gepaste voortdurende herinnering aan die lewe en strewe en die godsdienstige besieling van wyle staatspresident SJP Kruger.

2. Die bevordering van die ideale van Staatspresident Kruger op alle lewensterreine.

3. Waaksaamheid ten opsigte van alle historiese gedenkwaardighede rakende Staatspresident Kruger en die voormalige Zuid-Afrikaansche Republiek, asook die bevordering van die openbare belangstelling vir die Krugergrafte in die Ou Begraafplaas, die Krugermuseum in Kerkstraat en die Krugerstandbeeld op Kerkplein.

4. Die jaarlikse onderneming en reëling op 10 Oktober of ’n gepaste datum die naaste daaraan, van kranslegging op die grafte van Paul Kruger en sy eggenote Gezina, asook die van ander geïdentifiseerde volksleiers en voorsate wat in die Ou Begraafplaas (Helde-akker) begrawe is, gevolg of voorafgegaan deur ‘’n herdenkingsdiens in die Gereformeerde Kerk, Pretoria, die Paul Krugerkerk, wat ook deur die Genootskap

saamgeroep en gereël word.

5. Die binding aan die reformatoriese Hervormde of Gereformeerde Godsdiens en handhawing van die Christelik-Protestantse, Wes-Europese kultuur, tradisie en beskrywing daarvan soos dit deur die Afrikanervoorgeslagte hier gevestig is.

6. Die bevordering van navorsing en voorligting en die skryf en uitgee van boeke en geskrifte met die oog op die Afrikaner se geskiedenis, kultuur en taal.

In die welbekende woorde van president Kruger self leer ons dat dit noodsaaklik is om jou herkoms te ken, en te koester, want daarop word ’n volk se toekoms gebou. Dit kan ook nie betwyfel word dat die voorbeeld van ’’n Christelik-gereformeerde lewensbeskouing op alle lewensterreine ´n les is wat ons ter harte moet neem en uitleef

nie.

Die geskiedenis en kultuur van ’n volk lewe net voort wanneer daardie volk sy geskiedenis en kultuur koester en uitleef, dit leer en oorvertel aan die opkomende geslagte – sonder aktiewe deelname, word daardie roemryke geskiedenis bloot dooie feite in boeke, plekke of voorwerpe.

Die primêre geleentheid wat die Krugergenootskap jaarliks reël, is die dankseggingsdiens by die Paul Kruger kerk in Pretoria en daaropvolgende kranslegging by die Heldeakker – ’n geleentheid wat onafgebroke gevier word

op 10 Oktober elke jaar.

Daarom roep ons u op om mee te doen aan ons verrigtinge op 10 Oktober 2013: help ons om die gedagtenis van ons groot volksleiers, wat die Here vir ons beskik het, lewend te hou, daaruit te leer en in geloof en vertroue daarop voort te bou.

Bring veral u kinders en kleinkinders saam, sodat hulle saam met ons hierdie tradisie

kan voortsit!

Vir enige navrae oor die Genootskap, of die verrigtinge op 10 Oktober 2013, kontak ons gerus:

Sekretaris mnr. Joffré Papenfus 083 709 4129 of e-pos: [email protected]