NH Kerk besin oor homoseksuele lidmate

Die vraag of die Nederduitsch Hervormde Kerk tydens die komende Algemene Kerkvergadering (AKV) die eerste Afrikaanse kerk sal wees wat die sogenaamde diskriminasie teen homoseksuele lidmate gaan laat vaar, word wyd bespreek deur teoloë en lidmate van die kerk.

 

Tot nou toe het Afrikaanse kerke oor die algemeen gehuiwer om sterk standpunt in te neem oor die afwykende gedragspatroon.

Die punt is egter terug op die agenda gebring op versoek van die Brackenhurst gemeente wat glo na wat berig word, daarop wys dat besluit moet word “om geen onderskeid in seksuele oriëntasie te maak in besluite wat lidmate of ampsdraers raak nie.”.

 

Tydens ’n vorige AKV het die Kerk met 188 stemme teen 138 die saak verwerp.

Intussen het talle behoudende ampsdraers en lidmate, as gevolg van die nuwe rigting in die NH Kerk, hulle by die steedsHervormers gevoeg, en is nie meer lidmaat van die NH Kerk nie.

Waarnemers meen dat die NH Kerk nou op dieselfde baan is as die NG Kerk, en sal in die afsienbare toekoms, ook moet besin oor die Belhar belydenis aangesien die Kerk nou poog om ’n volwaardige lid te wees van die Wêreldbond van Gereformeerdes wat blykbaar ’n verlengstuk van die Wêreldraad van Kerke is.