Mynwerkers eis vergoeding

Anglo American SA (AASA) het ’n skikkingsooreenkoms aangegaan met 23 mynwerkers wat voorheen vir die myngroep gewerk het, en nou beweer dat hulle silikose opgedoen het gedurende hul werkstyd in die myn.

Richard Meeran van die Britse regsfirma, Leigh Day, het tydens ’n konferensie opgemerk dat die skikking ’n deurbraak is in die stryd om mense te vergoed wat aan silikose ly as gevolg van jarelange werk in moeilike omstandighede.

Die skikking is ’n eerste in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse se goudmyn bedryf.

“Die wiel is besig om te draai in die rigting van geregtigheid,” het Meeran gesê.

Meeran het sedert 2004 ’n geding aan die gang gesit om mynhuise verantwoordelik te hou vir siektetoestande as gevolg van moeilike werksomstandighede sonder die nodiige beskermingstoerusting.

Dit het sowat 9 jaar geneem om Anglo American tot ’n skikking te oorreed.

Van die 23 werkers is ’n aantal reeds oorlede en sal hulle families die vergoeding ontvang.