Meer klein maatskappye

In ’n eksklusiewe onderhoud met Die Vryburger, het ’n bestuurslid van Oranje Sake Instituut gesê dit is noodsaaklik dat Oranje Sakekamers hulle lede aanspoor om eerder te sorg dat hulle ondernemings klein bly. Dit beteken nie dat die eienaar nie uitbreidings moet aangaan nie, maar dat dit wensliker is om meer as een sakeonderneming te vestig sodat die Swart Ekonomiese Bemagtiging nie van toepassing raak nie.

Oranje Sake Instituut beywer hom vir die groei en ontwikkeling van volkseie ondernemings, binne ’n eie ekonomiese sisteem.

Die woordvoerder het ook daarop gewys dat die ANC-regering besig is om nuwe maatreëls in plek te kry, met die hoofdoel om maatskappye wetlik te verplig om aan die SEB-program uitvoering te gee.

Daarom is dit belangrik om toe te sien dat een eienaar se ondernemings so opgedeel word dat daar nie meer as 50 werknemers in ’n bepaalde onderneming is nie.

Lede van Oranje Sakekamers word deurlopend gemaan om met die Instituut se bestuur in verbinding te tree waar enige onduidelikheid bestaan.

Op ’n vraag waarom die Oranje Sakekamers tot stand gekom het, en uiteindelik hulle eie “handelsinstituut” gevestig het, het die woordvoerder gesê dat die volk nie sy vryheid sal herwin as daar nie ook ’n finansiële onderbou is nie.

Om seker te maak dat daar so ’n onderbou bestaan, is strukture in plek gesit wat voorstanders en ondersteuners is van die begrip, “Eie ekonomie eerste”.

Hy het ook verwys na strukture soos die koöperatiewe spaar en krediet instellings soos Oranjekas, die Oranje Sakekamers, en die Oranje Nywerheidsontwikkeling Koöperasie as enkele voorbeelde van hoe die volkseie ekonomie gevestig word.

Die Oranje Sake Instituut hou hulle Algemene Jaarvergadering op 5 Oktober vanjaar.