Lotery-geld vir "erfenis-skool"

In Pretoria se middestad, op die hoek van Potgieter- en Vermeulenstrate, staan ’n “nuwe skool” wat bekend is as die “Kara-erfenis skool”.

Die gebou is opgerig as erfenis skool, en word glo gedeeltelik bedryf met die R19 miljoen wat van ’n  lotery gekry is.

Vanaf Oktober sal die “skool” glo studente inneem en oplei in Afrika-kennis, Afrika stelsels, Afrika kultuur en Afrika identiteit.

Dr. Mathole Motshekga, ’n direkteur, sê: dat dit die begin van integrasie van die Afrika-stroom van geskiedenis.

“Dit is veronderstel om eenheid en diversiteit oor die vasteland heen te bevorder en sal gebruik word om Suid-Afrikaners, wit en swart, te leer van die ryke erfenis van kennis en stelsels wat tans in die hand van die benadeeldes is.”

Sowat 20 studente sal klasse bywoon, en ongeveer 30 ander, vanoor die land sal ook “onderrig ontvang”.

Die opleiding sal gefinansier word met hulp van die Erfenishulpbronagentskap (Sahra).

Prof. Charles Nwaila, sê daar is nie meer ’n oorheersende kultuur in Suid-Afrika nie en inheemse volke se kulture is lankal weens kolonialisme en apartheid onderdruk sodat dit hul waarde verloor het.

“Ons kan nie ons identiteit op Eurosentriese waardes skoei nie. Dit moet op Afrika-waardes wees,” het hy gesê.

Waarnemers het gevra of die beleid oor toekenning van lotery-fondse verander het en nie meer net vir liefdadigheid geskenk word nie, aangesien die “skool” sekerlik nie as ’n liefdadigheidsorganisasie geklassifiseer kan word nie.

Dit is nie bekend wie die lotery-geld in ontvangs geneem het nie.