Loodsingsvergadering van ONOK

Die Oranje Nywerheids Ontwikkelings Koöperasie (ONOK) het in ’n nuusbrief bekend gemaak van die amptelike loodsing van die Koöperasie by wyse van ’n openbare byeenkoms op 19 Oktober 2013 by die TLU SA-gebou te Silverton Pretoria.

Na afhandeling van die amptelike stigting van ONOK is die punt nou bereik waar ONOK kapitaal moet bekom om te verseker dat hy `n beduidende rol kan speel in die totstandbrenging van `n selfstandige volksekonomie.

Die Loodsingsvergadering sal bemark word op onder andere deur middel van die radio, in koerante, Bakkiesblaaie, asook deur die Oranje Sakekamers, maar sal ook persoonlike uitnodigings insluit. Bestaande aandeelhouers is hartlik welkom om ook die Loodsingsvergadering by te woon.

Mnr. Dirk Engelebrecht, ’n woordvoerder van ONOK, sê hulle is hard aan die werk om die toekomstige reus van die Volksekonomie se aandeelhouersbasis uit te brei.

 ONOK se oorspronklike oprigtingsdoel, soos vervat in sy Grondwet, sal in al sy aktiwiteite en besluite neerslag vind. Met die oog op die Loodsingsvergadering wil die direksie net weer hierdie oprigting doelstellings as volg saamvat:

Skep/Uitbou van volkseie sake met kritieke massa

Ondersteuning van die Oranje Projek

Selfde bedryfsbeginsels as vorige NOK.

Uitkering van dividende.

Voorkeur werksverskaffing aan volksgenote.

Skepping van volkseie aandelebeurs.

ONOK wil dus vir sy aandeelhouers waarde ontsluit en groei bewerkstellig wat tot voordeel en groei van die volksekonomie sal strek.

Voornemende aandeelhouers kan gerus ONOK skakel vir aansoekvorms