Lapa praatjies

Soms is ek alleen in die lapa, besig met my eie gedagtes.

Dit is ’n bekende feit dat ons volk se natuurlike aanwas te min is om ’n redelike groei in getalle te toon, trouens, ons is ’n sterwende volk as ons teen die huidige aanwas tempo sou voortgaan.

Dit is nie ’n unieke situasie nie. Die meeste Europese volke beleef dieselfde probleem, maar daar is een groot verskil.

Europese volke beskik oor hulle eie land, en word deur hulle eie mense regeer. Dit kan met staatshulp reggestel word deur byvoorbeeld jong getroudes aan te moedig om vier kinders groot te maak en dan ’n aansienlike belasting korting aan sulke egpare toe te staan

Ons volk het ’n vreemde heerser wat eerder ons ondergang wil sien as ons voortgang.

So ’n situasie is neerdrukkend. Die wysheid van ons voorgeslagte is blykbaar vergete. Hulle het gesorg dat daar ’n sterk genoeg aanwas is om ’n vaste groei te verseker. Die voordele is onbeperk.

Eerstens, die kinders help die kleineres grootmaak. Die feit dat dit ekonomies nie maklik sal gaan om vier kinders groot te maak nie, is ’n mite. Dit is herhaaldelik bewys dat groot gesinne selfversorgend is, sonder bediendes en tuinwerkers. Dit is reeds ’n paar duisend Rand se besparing elke maand. Hulle dra mekaar se klere, help met alles en leer so om selfstandig te wees, en leer sommer hoe om kinders groot te maak.

Die skoolwerk word vir die jongeres al makliker, want hulle hoor wat die groeter boetie en sussie leer, en tel dit op vir die toekoms.

Die kinders is onbewustelik, ook mekaar se hoeder. As een ’n misstap begaan, is daar drie wat dalk kan gaan klik, en dit maak almal meer versigtig.

Die statistiek het bewys dat groter gesinne ’n hegter gesinsband smee. Daar is ’n veelsydigheid, maar ook ’n koestering, wat ongetwyfeld heilsaam inwerk op die gesin, en op die geestelike waardes van elkeen.

Watter maatreël kan hierdie volk van ons, wat jaarliks in getal minder word, nou begin toepas om te keer dat ons uiteindelik wegkwyn in die vergetelheid?

Sou Die Vryburger begin met ’n Volksbou-fonds, waar lesers maandeliks ’n klein bedrag skenk, om sodoende jong getroudes aan te moedig om ten minste drie od vier kinders te he? Daar sal sekerlik streng voorwaardes moet wees, maar daardie kundigheid sal ook na vore kom as so ’n program begin sou word.

Miskien is daar nie ’n klinkklare antwoord nie, behalwe dat ’n vrye volk, in sy eie land, sy kinder getalle kan vermeerder met aansporings en finansiële hulp.

Is daar lesers wat met konkrete gedagtes kan help om by die regte antwoord, en die regte optrede, uit te kom?

’n Volk, waarvan die wiegie leeg staan, is ’n sterwende volk.