Krygkor moet betaal

Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) het die bestuur van Krygkor aangesê om R730,000 te betaal aan dr. Kobus Joubert, ’n senior bestuurder, wat onregmatig afbetaal is.

Willem Koekemoer, kommissaris van die KVBA, het beslis dat dr. Koos Joubert weer indiens gestel moet word op 18 September. Sy volle vergoeding vir die tyd wat hy reeds uit diens is, moet betaal word. Dit is vir ’n tyd van nege maande.

Dr. Joubert werk sedert 1981 by Krygkor en het ’n senior bestuurspos beklee toe hy wederregtelik afgedank is. Die rede vir die afdanking was glo omdat sy sekuriteit klaring deur die intelligensie-afdeling van die weermag geweier is.

Nóg Joubert nóg Krygkor weet wat die rede was waarom sy klaring geweier is, maar is verlede jaar op 18 Desember afgedank, terwyl twee ander werkers waarvan die klarings ook geweier is, nie afgedank is nie.

“Daar was nie eens enige behoorlike prosedure rondom die skielike afdanking nie. Kan dit werklik al wees wat oorbly wanneer ’n werknemer 30 jaar se getroue diens lewer en ’n skoon dissiplinêre rekord het?” was die kommissaris se slotopmerking.