Jy kan jou dood treur

Wetenskaplikes wat toegespits is op hartsiektes, het bevind dat dit moontlik is om te sterf as gevolg van ’n gebroke hart.

Van die navorsing wat gedoen is, lewer bewyse dat daar ’n sterk verband is tussen depressie en ’n hartsiekte. Selfs kliniese sielkundiges, waarvan Loren Fike, van die  

Fort England-psigiatriese hospitaal in Grahamstad in die Oos-Kaap.stem saam dat depressie ’n risikofaktor is vir verskillende hartsiekte toestande.

’n Vaktydskrif in die VSA, “Journal of the American Heart Association” het ’n berig gepubliseer  wat studies aandui dat depressie drie keer meer voorkom onder mense wat hartaanvalle gehad het.

Depressie sal ook mense wat geen hartsiekte het nie se kans vergroot om ’n hartaanval te kry of ’n hartsiekte laat ontwikkel.”

Die argument word verder gevoer dat depressie nou verwant is aan ’n “gebroke hart” wat beteken die persoon treur oor iets wat gebeur het.

In ’n afsonderlike verslag word gewys op die feit dat dit dikwels gebeur dat ’n getroue hond hom dood treur as sy baas te sterwe kom.