Julie se handelsbalans gly verder

SA Inkomste Diens se datavrystelling van Julie se handelsyfers toon ‘n tekort van R14.42-miljard vir die maand. Uitvoere was R75.69-miljard en invoere R89.89-miljard. Beide invoere en uitvoere het effens verhoog teenoor die vorige maand. Die opgelope handelstekort staan tans op R89.37-miljard teenoor Julie 2012 se tekort van R59.02-miljard.

Die landswye stakings, wat tans in die mynbou- en motorbedryf, asook verskeie ander sektore van die ekonomie plaasvind, kon beswaarlik op ‘n meer ongeleë tyd gekom het vir Suid-Afrika se sukkelende ekonomie.