Jan van Riebeeck die skuldige

In die Pretoria stadsraad het ene Apson Makaung, ’n ANC raadslid te kenne gegee dat dit Jan van Riebeeck is wat Pretoria sy naam gegee het sonder om eers te konsulteer of eers uit te vind wie se grond dit is.

 

Die omstrede ANC/SAKP aanslag om Pretoria se naam te verander na die veelbesproke Tshwane, is nog lank nie verby as die argumente van die ANC aangehoor word nie.

Die ANC beplan weer om ’n sogenaamde proses van openbare deelname om die naamsverandering te bewerkstellig.

Kgosientso Ramokgopa, Pretoria se burgemeester, het in Junie vanjaar bekend gemaak dat verlede jaar se deelname-vergaderings nie behoorlik met boekhouding van die verrigtinge plaasgevind het nie, en derhalwe moet die proses herhaal word.

 

Inwoners het verlede jaar geleentheid gehad om vir of teen die voorgestelde naamsverandering te stem tydens vergaderings, maar die uitslag van die stemmery is steeds onbekend.

Die Vryburger het deur betroubare bronne verneem dat die ANC onkant gevang is deur die uitslag wat ’n meerderheid stemme ten gunste van Pretoria was. Die ANC beplan egter om ’n nuwe reeks vergaderings te hou gedurende Oktober om die naam te verander, voor die komende verkiesing in 2014.

 

Waarnemers is van mening dat die hele operasie ’n veldtog teen blankes is, wat verskerp word voor die Algemene Verkiesing, met die doel om swartes te oortuig om vir die ANC te stem.

Die ANC het tydens die betrokke raadsvergadering ook die uitlating gemaak dat “barbaarse Boere” die naam Pretoria op mense afgedwing het, terwyl konsultasie nou deur die ANC regeerders toegelaat word.