Inflasiekoers bly hoog

Die verbruikersprysindeks (VPI), wat die land se amptelike inflasiekoers meet, staan volgens die departement vir Statistiek (Stats SA) op 6,4% vir Augustus op ‘n jaar-tot-jaar basis, teenoor 6,3% vir Julie.

Die hoër inflasiekoers was verwag weens staatsgeadministreerde pryse op brandstof, elektrisiteit en ander heffings wat die inflasiekoers opdruk en onlangs opwaarts bo algemene inflasie infaseer is.

Die onderskeie bydraers tot die inflasieberekening per groep is:

Voedsel en nie-alkoholiese dranke -1.1

Alkoholiese drank en tabak            – 0.4

Klerasie en skoeisel                       – 0.1

Behuising en nutsgoedere             – 1.3

Huishoudelike inhoud en dienste   – 0.1

Gesondheid                                    – 0.1

Vervoer                                           – 1.4

Kommunikasie                                – 0.1

Ontspanning en kultuur                   – 0.2

Onderwys                                        – 0.3

Restaurante en hotelle                    – 0.2

Diverse goedere en dienste            -1.1

Residueel                                        -0.0

Alle items                                       -6.4

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank se teikendoel is om inflasie onder 6% te hou. Alhoewel ekonome verwag dat inflasie aanstaande maand sal verlaag, na die afgelope maand se infasering van die hoë geadministreerde kostes, bly die SARB besorgd oor die inflasiedruk. ‘n Rentekoersverhoging word steeds as opsie oorweeg om inflasie te demp, maar die land se swak ekonomie