Het jy kos gehad vandag?

Het jy al geëet vandag? Sê dankie vir die boer en sy werkers. Geen boere, geen kos, geen toekoms.

Dit is die boodskap wat TLU SA die komende maande landwyd wil uitdra, in die lig van die geweldige aanslag op die Suid-Afrikaanse landbou, en in besonder die kommersiële boere wat hoofsaaklik Afrikaners is.

Die ANC-bewind doen sy bes om die geskiedenis te herskryf deur die leuen gevestig te kry dat die Suid-Afrikaanse boer die grond waarop hy boer, sou gesteel het.  TLU SA het al verskeie konferensies daaroor gehou het waartydens kundiges die verloop van die geskiedenis in perspektief gestel het.  Dit het selfs aan die lig gekom dat die 1913 Wet op Naturelle Grondbesit, nie in die eerste plek daar was om blankes se grond te beskerm nie, maar om juis die grond van die swartes, destyds Naturelle genoem, te beveilig.

Vanuit ‘n wye kring word daar gepoog om die beeld van landbou en die boer te skaad.  Een van die gruwelikste voorbeelde daarvan, was die geval van die Kaapse kleurling-tiener wat beweer het dat hy so erg deur ‘n boer en sy voorman aangerand is, dat hy daardeur blind geword het, epilepsie gekry het en as gevolg daarvan sy hande verloor het omdat hy in die vuur sou geval het. Net nadat die boer uit wanhoop selfmoord gepleeg het, het dit aan die lig gekom dat die meeste van dié bewerings skynbaar ‘n klomp leuens is.  Nietemin word landbou se beeld nie herstel nie, maar word daar steeds verwys na “boere wat werkers mishandel”, terwyl dit slegs in hoogs uitsonderlike gevalle voorkom.

Daarom wil TLU SA deur hierdie veldtog probeer om landbou en die boer se beeld te bevorder, en daarmee saam te wys op die band wat daar oor geslagte heen gebou is tussen die boer en sy arbeiders, wat in beide gevalle van geslag tot geslag saam boer en werk op die plase.

Omdat Afrikaners oor die algemeen ‘n goeie begrip het wat in die landbou gebeur en op die plase aangaan, het TLU SA besluit om hierdie borde juis in Engels landwyd langs hoofpaaie op te rig, sodat die teikenmark, wat so graag die leuen glo en versprei, geen onduidelikheid moet hê oor wat die boodskap is nie.