Fedsas wen Hofsaak in Sentraal Transvaal

Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) het ‘n aansoek teen die Onderwysdepartement van Sentraal Transvaal, en die LUR vir Onderwys ingedien by die Hooggeregshof in Johannesburg en ‘n beslissing met koste, in hulle guns verkry.

 

Hierdie regulasies en bepalings sou die regte van openbare skole in Sentraal Transvaal inperk en aan die amptenary ingrypende magte gee met betrekking tot die toelating van leerlinge tot skole. Die Department sou die reg hê om self leerlinge te plaas waar en wanneer hulle wil.

 

Dit is algemeen bekend dat baie skole in die provinsie wanfunksioneer en met patetiese standaard van onderrig, voort ploeter. Sou die Departement hulle sin kry, sou skole wat presteer bloot gelaai word met leerlinge uit gebiede waar geen gehalte onderrig beskikbaar is nie. Die probleem sou vererger word deurdat die verhouding “aantal leerlinge per leerkrag”, nie bestuur word nie, en klasse by die skole-wat-werk, sou al groter word met die gepaardgaande druk op die leerkrag en die moontlike invloed op die gehalte van onderrig.

 

In ‘n demokratiese regstaat moet die regte van ouers en beheerliggame om skole in belang van hulle kinders te bestuur, eerbiedig word. Die hofuitspraak het dit verder duidelik gemaak dat skole se outonomie beskerm moet word en dat ‘n algemene beleid nie vir almal werkbaar is nie. Elke ouer-liggaam van ‘n skool, is op die hoogte van hulle leerlinge se omstandighede en behoeftes, en kan gevolglik vir alles voorsiening maak.

Die Uitvoerende Hoof van Fedsas, Paul Colditz, het die uitspraak as ‘n oorwinning vir die demokrasie, bestempel. Hy meen ook dat dit ‘n boodskap stuur aan die Departement om beter te beplan en nie sinnelose regulasies neer te lê nie.