Erfenisdag in die Noorde

Die Redakteur

 Die tradisionele Erfenisdagviering hier in die Noorde van ons land is by die Moorddrift-monument

waar die moorde van September 1854 in herinnering geroep word.

Vanjaar het ons daarin geslaag om die hoof van die CVO-skool Potgietersrus te betrek.

Hy met van sy skoliere en ouers het die monnument en terrein lieflik skoon gemaak.

Hulle het ook ligte gruisklippies binne die omheining gestrooi wat ‘n netjiese afgeronde beeld skep.

Spore wat hier aangebring is vertoon nou duidelik, te wete:

Die wawielspore van 1938 waar die gedenktrek verby beweeg het;

Die ruiterspore van 1949 waar die Rapportryers die boodskappe vervoer het;

Die koets-spore van 1952 met die Van Riebeeckfees.

Daar was ‘n bevredigende opkoms wat heelwat meer kinders as normaal ingesluit het wat die eerbetoon en geskiedenis vertelling bygewoon het.

As Afrikaner-kultuurleier het ondergetekende die rede gevoer.

Die aanwesiges, en veral die kinders, is daarop gewys dat Suid-Afrika ons Vaderland is.

Klem is daarop geplaas dat monumente en pioniersgrafte soos die by Moorddrift deel vorm van die Afrikaner se Grondbrief tot Eiendomsreg op hierdie Vaderland.

Ons as Afrikaners mag trots Suid-Afrikaners wees en steeds aanspraak maak op alle burgerregte.

Johan Willemse

 

(brief verkort)