Die Moot CVO skool presteer weer

Die CVO-skool in die Moot se opvoering, wat verlede Vrydag plaasgevind het, was ‘n groot sukses.

Die konsert het ‘n ewewigtige kombinasie van toneelspel, musiekuitvoering en sang gehad. Die tema het gegaan oor die Groot Trek en het die 175-jarige herdenking daarvan eer aangedoen. Die humor wat ingewerk was, was pragtig en die swaar oomblikke het menigte toeskouers ‘n knop in die keel laat kry.

Die hoë gehalte van die opvoering is ‘n komplement vir die onderwysers en kinders, veral as in ag geneem word dat dit nie ‘n besondere groot skool is nie.

Die bywoning was goed en die ete, wat die verrigtinge voorafgegaan het, was van hoogstaande gehalte. Besoekers en uitgenooide gaste was vol lof vir ‘n besonder aangename aand en het te kenne gegee dat hulle soortegelyke optredes in die toekoms nie sal wil misloop nie.