DIE LANGE HOOP

Resensie – Die Lange Hoop

Skrywer: C.S. Steenekamp

Plek: Senotaafsaal, Voortrekker Monument tot Saterdag.

Die opvoering van Die Lange Hoop het net weer bevestig hoe talentvol die Afrikanervolk is. ‘n Klomp entoesiastiese amateurs het hierdie stuk wat handel oor Die Groot Trek met mening aangepak en met min middele tot hulle beskikking ‘n groot sukses op die planke gebring.

Interessant van die stuk was om die persoonlike wroegings en onmin gedurende daardie tyd uitgebeeld te sien; baie soos wat ons ook maar vandag in ons eie geledere ondervind. Bowe alles was dit aangrypend om te sien dat ten spyte van alles wat die Voortrekkers deurgemaak het, hulle onwrikbare geloof in die Allerhoogste hulle deurgaands gedra het.

Gelukwense aan mnr. André Alkema van die GHA dat hy met ‘n klein begroting so ‘n groot taak aangepak het en suksesvol deurgevoer het. Die regisseuse, Lucia van Wyk verdien die hoogste lof vir haar harde werk om die spelers af te rig, hulle te help dat hulle volronde karakters geskep het en geloofwaardig oorgedra het.

Te midde van ‘n groep wat elkeen sy hart uitgespeel en alles gegee het, is dit onregverdig om uitsonderings te maak. Tog moet die selfversekerde spel van Alida Verwoerd as Ouma Martha; ds. Hendrik du Plessis as Tienie Oosthuizen en René de Beer as Lettie Rudolph spesiaal genoem word; veral die lg twee spelers het met ‘n outydse innigheid en moderne hupsheid geloofwaardigheid gegee aan die hoofkarakters wat beloof dat hulle nageslag die volk sal bly wat die Gelofte sal eerbiedig.

Die stel is slim ontwerp en met projektors en doeke is die regte atmosfeer vir elke toneel geskep. Die akteurs is sommer ook as

verhoogshulp ingespan wat gesorg het dat die oorgang van elke bedryf vinnig en vlot verloop het. Gelukwense ook aan Adéle Visser vir die toepaslike kostuums.

 Hierdie stuk wat 23 karakters het en dubbel soveel persone wat agter die skerms gewerk het om dit ‘n werklikheid te maak, verdien dit om deur almal gesien te word. Dit word nog tot Saterdagaand opgevoer en kaartjies is by die deur beskikbaar. Gesien in die lig van die feit dat die drama spesiaal oor die Groot Trek handel in die jaar wat dit gedenk word, is dit ‘n unieke geleentheid om in die feesvieringe te deel.