Die Krugergenootskap nooi volksgenote

U word hiermee hartlik uitgenooi om ons jaarlikse Kransleggingseremonie en

dankdiens by te woon.

’n Dankdiens vind plaas om D.V. 15:00 in die geskiedkundige Gereformeerde Kerk Pretoria (Oom Paul se Kerk), geleë op die hoek van Kerk- en Potgieter strate.

(parkering is op die kerkterrein beskikbaar)

Die voorganger is ds Cobus Rossouw van die Gereformeerde Kerk Daspoort.

Die kranslegging sal D.V. om 16:45 begin, in die Heldeakker, Kerkstraat-Wes, Pretoria. Ons open die seremonie met vlaghysing. Daar is ook geleentheid vir die lê van individuele kranse op die grafte van ander volks- en kerkleiers, en ander persone van belang uit die geskiedenis van ons volk en ons stad.

Soos gebruiklik sal kranse/blomme op die Kruger-grafte gelê word. Met die oog op die Groot Trek herdenking sal ons ook kranse/blomme lê op die grafte van Kmdt.Genl. Pretorius en Hoof-Kmdt. Potgieter, twee uitstaande Voortrekkerleiers. Hierdie jaar is ons tema “Paul Kruger, kind van die Groot Trek”.

Ons beplan om ’n beperkte aantal enkelblomme by die begraafplaas te hê, wat dan deur persone wat nie ’n krans gaan lê nie, op grafte van ’n hele aantal navolgenswaardige volksfigure wat die Here ons gegun het, geplaas kan word. U is ook welkom om in plaas van ’n kransie, self ’n enkelblom te bring.

Die grafte sal vooraf vir u gerief gemerk word. Ons stel ’n beperkte aantal stoele beskikbaar by die Heldeakker, maar indien u kan, bring asseblief stoele vir u geselskap saam.

Programme van die dankdiens en verrigtinge sal by die kerk en die Heldeakker beskikbaar wees.

Bevestig asseblief per e-pos, faks of telefoon voor of op 30 September 2013 aan een van die onderstaande persone of u die uitnodiging aanvaar, en indien u ’n kransie wil lê, by watter graf u verkies.

(Ons keerdatum vir u reaksie gaan net oor die finalisering van die program. As u ná die datum eers reageer, sal u naam eers by die Heldeakker ingeskryf kan word.)

Mnr J Papenfus (e-pos [email protected]; faks 086 583 4295; telefoon 083 709 4129)

Mnr TJ de Wet (e-pos [email protected]; telefoon 082 566 7883)

Mnr M Louw (telefoon 012 – 565 6507 of 082 464 2328)