Die Bybel steeds gewild

Die Bybel is steeds die boek wat die die meeste benut word in die wêreld. Dit is onlangs weer bevestig toe Google sy tendens-program nagegaan het en gevind het dat dit ook in soek-aksies die boek is waarna mense die die meeste soek.

Bybelverwante onderwerpe, sowel as die Bybel self, is nou reeds vir meer as tien jaar die mees gewilde onderwerp op die Google rekords.

Dit is ook interessant dat die tien lande wat die die meeste soek-aksies deur Google gedoen het na die Bybel, almal Afrika lande is.

Die eerste drie lande is Ghana, Swaziland en Zimbabwe, terwyl Suid-Afrika in die 13 de plek is.

Prof. Jorrie Jordaan van die departement teologie aan die Universiteit van Noordwes sê dit dui op die krag en waarheid van die Bybel