CVO-Skool Moot – alweer die wenners

Van ‘n klein nederige begin 13 maande gelede, tot ‘n wenspan met 13

blokfluitspelers, wat deel van Sentraal-Transvaal se kultuurspan vorm en wat

die BCVO se Kultuurbeker vanjaar – in 2013 gewen het!

 

Dit het alles ‘n jaar gelede begin, met ‘n klein groepie van 5 leerlinge in

juf Maatje de Klerk se klas. Elke kind het met ‘n blokfluit in die hand

uitgesien na Woensdae se blokfluitlesse met dr. Sanderi Oosthuysen en Mnr

Nico Pienaar. Nico is vanjaar ‘n finale jaar B.Mus student aan TUKS, met

blokfluit as hoofinstrument. Dr. Sanderi Oosthuysen het ook in haar

voorgraadse B.Mus (Ed) studies aan KOVSIES, blokfluit as hoofinstrument,

klavier en dwarsfluit as 2de instrument bestudeer. Sy is die eerste student

aan die musiekdepartement van KOVSIES (1980’s) wat blokfluit as

hoofinstrument bestudeer het. Hul passie vir die blokfluit maak van  Dr.

Sanderi en Nico ‘n gedugte span blokfluitkundiges, wat  graag hul kennis van

musiek en spesifiek van die blokfluite en ensemblespel deel en  oordra. 

 

Spoedig het die kinders se entoesiasme so versprei en vanjaar sien die hele

skool nou uit na Woensdae en hul blokfluitklasse. Hier word saam musiek

gespeel, en elke kind leer ook die basiese musiekteorie beginsels, sodat hul

musiek kan lees, speel en skryf. Daar is spoedig 2 blokfluit ensembles

(junior en senior) ingeskryf vir die interskole kultuurfees van die BCVO,

waar die leerders ‘n A en A+ ontvang het. So het die Senior Blokfluit

Ensemble ook aan die Streek Kultuurfees deelgeneem, waar hul as medalje

wenners bekroon is. Hul is ook as een van 13 items gekies om deel te vorm

van die Sentraal-Transvaal span wat by die Nasionale Kultuurfees in Brakpan

op 24 Augustus 2013 opgetree het.  Hierdie blokfluit- en marimba wenspan met

13 lede was deel van die Nasionale Kultuur wenners van 2013!

 

 Lede van die blokfluitensemble onder die leiding van dr.Sanderi Oosthuysen

is: Nelius Kemp, Henrico Oosthuizen, Shane Coetzee, Leri Martin, Bernard

Coetzee, Luane Kemp, Armin Nel, Emil Oettle, Heinrich Schillack, Jaco Breed,

Madelaine Greyling, Jean-Jacques Jansen van Vuuren, Kenneth McNear.

 

Die Blokfluit Ensemble’s – beide die junior en senior groep het opgetree by

die APK se Melkkosaand op 2 Augustus 2013. Dit was ‘n wonderlike geleentheid

waar daar hande uitgereik is tussen die CVO Moot skool en die APK Moot. Die

Susterskring van die APK het melkkos, varsgebakte brood en tuisgemaakte

konfyt uit die boonste rakke gehaal, en die leerlinge van die CVO Moot het

aan die geleentheid ‘n musikale klank gebied.

 

Dr Sanderi Oosthuysen.