Ciprus vandag

Ciprus was sowat ses maande gelede groot nuus deurdat sy beleggers verplig was om elkeen ‘n geldelike bydrae te lewer om die land se ekonomie te red. Daar moes €10-miljard byeengebring word om die ekonomie van ondergang te red en ‘n deel daarvan was heffings op bankkliënte se beleggings. Daar was ook verpligte besuinigingsmaatreëls deur die EU op die land afgedwing in ruil vir reddingshulp. Daar was veral groot beleggers uit Rusland en elders wat die belastingvoordeel in die land aantreklik gevind het wie se beleggings toe nie meer so aantrek gelyk het nie. Hoe sien sake vandag daaruit?

Die situasie kan opgesom word deur te sê dat die land se ekonomie steeds onder groot druk verkeer en dat dit ver agter bly by die algemene herstel wat besig is om in die Europese Unie plaas te vind. Daar was ‘n 25% verlaging op salarisse ingestel en belastings is verhoog. Werkloosheid het met 40% toegeneem. Sommige ondernemings het hulle personeel met 50% en meer verminder, terwyl ander weer ‘n 4-dag werksweek ingestel het. Beleggers mag nie meer as €300 per dag uit hulle rekenings onttrek nie.

Die ekonomie krimp steeds teen ‘n aansienlike tempo. Daar word verwag dat die land se ekonomie in die komende jaar met ‘n verdere 13% sal verskraal. Dit is die enigste lid van die EU waar daar ‘n daling in die ekonomie vir 2014 verwag word.

Volgens ‘n onderhoud met ‘n inwoner kom hulle nie meer in die aande byeen by die vele aantreklike restaurante nie, maar kom hulle deesdae byeen by die eiland se kroeë.