Bêre die rottang

Die Departement van Onderwys regulasies ten opsigte van lyfstraf vir leerlinge, is so swak geformuleer dat daar nie behoorlike omskrywings en maatreëls vervat is om onderwysers aanspreeklik te hou nie.

Ondersoeke het aan die lig gebring dat bykans 50% van alle skoliere in openbare skole onderwerp is aan lyfstraf, en dat daar dikwels geen manier is dat teen die onderwysers opgetree kan word nie.

Dit blyk dat daar selfs gevalle is waar leerlinge met gestremdhede gelaat is weens lyfstraf, en dit kan selfs die dood veroorsaak, is die mening van dr. Marietjie Reyneke, verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat.

Sy het die stellings gemaak tydens ’n seminaar oor lyfstraf in skole, en die verantwoordbaarheid daarvan.

Dr. Reyneke het ook daarop gewys dat alhoewel die Skolewet lyfstraf verbied, is daar nie ’n behoorlike definisie geformuleer nie, en dit bemoeilik die vervolging van onderwysers.

Verslae toon aan dat lyfstraf in skole ’n geringe toename getoon het in die afgelope aantal jare sedert die verbod ingestel is.

Kenners meen egter dat die erge geweld van onderwysers teenoor leerlinge, slegs in uitsonderlike gevalle plaasvind in tradisionele model C-skole, en hoofsaaklik ’n probleem is in lokasie- en plakkerskamp-skole.

Volgens ’n verslag is 2,1 miljoen voorvalle van lyfstraf in 2011 aangemeld.