Bloemfontein roep die volk!

Die Dankbaar Geloftefeeskomitee in Bloemfontein bied ’n pragtige program aan gedurende Desember vanjaar. Hulle rig ’n uitnodiging aan behoudende Kultuurorganisasies, en belanghebbendes, om die geleentheid by te woon. Lesers en kultuurorganisasies sal op 16 Desember 2013 baie welkom wees by die herdenking van die Vrouemonument se inwyding, presies 100 jaar gelede.

Die  program sien as volg daar uit:

 

Maandag 9 Desember 2013 – Sondag 15 Desember 2013

18:30   Daaglikse biduur by die Vrouemonument met die bevestiging van die Gelofte.

 

Maandag 16 Desember 2013

6:00   Biduur by die Tweetoringkerk

7:00   Vertrek van die optog vanaf die Pres Brand-begraafplaas na die Vrouemonument. ‘n Perdekommando en moontlik ‘n ossewa sal die optog vergesel. (Vlae en embleme van die twee Boere Republieke kan hier gebruik word).

Bloemskou voorsien goedgunstiglik stalle en ‘n kraal vir die diere. Vir bespreking van hierdie geriewe, kontak asb so spoedig moontlik Mnr Bernard Calder (Bloemskou) by 051-4489 894 / 082 4568 847

8:45   Aanvang van verrigtinge by die Vrouemonument

Gewyde liedere word gesing

Die diens word gelei deur Prof Piet Strauss van die Universiteit Vrystaat    

Prof AWG Raath dra die toespraak van wyle Pres MT Steyn, gelewer by die          inwyding van die Vrouemonument, in aangepaste vorm voor

Die destydse toespraak van Emily Hobhouse word deur die bekroonde Wilna Snyman voorgedra

‘n Massakranslegging deur instansies en individue vind by die Vrouemonument plaas. Blomme in afwisseling van wit en rooi (voorkeur), word vir kranse gebruik

Groeteboodskappe van instansies word oorhandig aan die aankondiger

Afsluiting met  “Die Stem” strofe 4

 

‘n Massa duiwe word losgelaat as teken van ons vryheidstrewe

Feesgangers rek bene, geniet verversings en beweeg daarna na die terrein waar die toneelstuk “Ek sien haar wen”, opgevoer word. Dié aangrypende drama handel oor die lyding van die Boervrou tydens die Tweede Vryheidsoorlog 1899 – 1902

Logistiek:  Veldstoele, sambrele, historiese kleredrag (indien moontlik)

Indien die weer ongunstig is, verskuif die verrigtinge na die Callie Human sentrum by die Universiteit van die Vrystaat

 

LLE de Lange (VDM)                                                                                                      (Voorsitter)   

Sel no:  078 9422 504   E-pos:  [email protected]